top of page

Pastori Ehwa kiittää

Viime vuonna osallistuimme Raamattujen painattamiseen ja välittämiseen Karen-heimon alueille Aasiassa. Tässä erään kylän pastorin todistus Raamattujen vastaanottamisesta.

Olen pastori Ehwa, pastori PLY Karen Baptistikirkossa, PLY Villagessa. Kylässä on vain yksi kopio Raamatusta, ja se on käytössä minulla. Kirkossamme ei ole toista Raamattua. Joten joka jumalanpalveluksessa luen Raamattua ja kaikki jäsenet kuuntelevat minua lukiessani sitä. Kaikki kirkkoni jäsenet rukoilevat, että voisivat ostaa oman Raamattunsa, mutta heidän ei ole helppoa ostaa omaa Raamattua. He kaikki asuvat pienissä taloissa ja työskentelevät päivittäisen ruokansa eteen. Taloni [näkyy alla olevassa kuvassa] on kylämme paras rakennus.


Jumala vastasi kirkon jäsenen rukoukseen kauttanne. Kaikki nuoret ajattelivat, että Raamatun voi omistaa vain pastori, ei kukaan riviseurakuntalainen, koska nii-tä on niin vaikea saada syrjäisiin aluekyliimme. Kun he saivat yhden kappaleen perhettä kohden, he olivat niin onnellisia ja kunnioittivat Raamattua ja käyttävät ja säilyttävät sitä hyvin huolellisesti. Näkisittepä, miten onnellisia he ovat ja kuinka he rakastavat Raamattuaan.


Koska olemme niin kaukana kaupungista, meidän on pidettävä jumalanpalveluksemme kirkossa salaa. Kun saimme Raamattuja, yhä useammat ihmiset alkoivat käymään kirkossa ja rohkaisevat toisiaan sillä, mitä ovat lukeneet Raamatusta. He kertovat toisilleen siitä kohkaisusta, jota ovat saaneet lukemiensa Raamatun jakeiden kautta. He todistavat, mitä Jumala on tehnyt heidän perheensä kohdalla heidän lukiessaan Raamattua ja mitä he ovat oppineet Raamatusta.


Viime aikoina on ollut hyvin vaikea saada Raamattuja, joten kun kuulimme Raamatun jakelusta, suurin osa kylämme ihmisistä ei voinut uskoa sitä todeksi. Yksi syy on se, että kerran joku julistaja tuli kyläämme tekemään listan nimistä ja kuvista Raamatun levittämi-seksi, mutta jälkikäteen heistä ei kuulunut mitään. Tämän johdosta suuri osa ihmisistä ei voinut uskoa kuullessaan tästä ilmaisesta Raamatun jakelusta. Mutta he ymmärtävät nyt, että SE ON TOTTA EIKÄ VALETTA!


Kylämme ja kirkkomme puolesta haluan kiittää teitä paljon ilmaisesta lahjastanne Sqaw Karen -Raamattujen jakamisessa. Kaikki kyläläiset osaavat lukea vain Sqaw Karenin kieltä, jota käytämme kylässämme.


On monia muita kyliä, joilla ei ole Sqaw Karenin Raamattua. He voivat lukea ja ymmärtää vain Sqaw Karenin kieltä, joten he tarvitsevat Raamattua. Muistakaa rukouksessanne ja tukekaa meitä jatkuvasti Raamatun saamiseksi omalla kielellämme erityisesti kylien Karen-kansalle.


Jumala teitä kaikkia siunatkoon! 

TUE PALAVAN SYDÄMEN LÄHETYSTYÖTÄ!


Tili: FI64 4963 0010 0618 25 Saaja: Palavan Sydämen Säätiö Viite: 2244


Kiitos lahjastasi!

bottom of page