top of page

Shouhuo - Sadonkorjuu


Sana Shouhuo on Kiinan kieltä ja tarkoittaa sadonkorjuuta. Aasian miljoonien ihmisten kansojen meressä on juuri nyt suuri sadonkorjuun aika. Armon aurinko on laskemassa. Jumalan kello käy. Elopellolla on kiire. On tavoitettava kalliit sielut ennen kuin lopullinen yö laskeutuu.

”Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta.” (Room. 10:17) Sanan siementä on kylvettävä. Useimmissa Aasian maissa se tapahtuu vainojen alla, maanalaisissa seurakunnissa. Monet heimot ovat rukoilleet jo vuosikymmeniä Raamattua.

Jumala on puhunut avannut meille Palavan Sydämen ystäväjoukkona mahdollisuuden ja kutsun ihanaan sielujenvoittamistyöhön Aasian Raamattutyön kautta.

Meillä on etuoikeus omistaa itsellemme omia peltosarkoja. Jumala kutsuu meitä. Hän luottaa meihin! Pienenä joukkonakin me voimme paljon, kun annamme itsemme Kristukselle ja turvaamme häneen. Janoiset sielut odottavat leipää, jonka me voimme lähettää. Muistathan, Jumalan leipä palaa aina siunauksena lähettäjälleen!

Ystävät! Nyt on shouhuo! Nyt on leivän aika. Sydämen ilolla avaan uuden lähetyskohteemme. Olethan rukoillen, parhaalla panoksellasi mukana?

Outi Cappel, toiminnanjohtaja

Tue Aasian Raamattutyötä:

Tili: FI64 4963 0010 0618 25

Saaja: Palavan Sydämen Säätiö

Viite: 2244

 

KIINA

Maailman väkirikkaimmassa maassa, Kiinassa, vallitsee nimellisesti uskonnonvapaus. Käytännössä kuitenkin kaikkien uskonnollisten yhteisöjen täytyy saada hallituksen hyväksyntä ja niitä valvotaan ja rajoitetaan tiukasti. Kristityt saavat harjoittaa uskontoaan vain hallituksen tarkasti kontrolloimassa Kolmen itsen kirkossa. Suurin osa Kiinan uskovista ei liity kommunistihallituksen kontrolloimaan Kolmen itsen kirkkoon, vaan osallistuu maanalaisen Kiinan kotikirkon toimintaan.

Tuoreimmat raportit Kiinasta kertovat, että tuhansia seurakuntia on suljettu. Kiinan kotikirkon johtajia ja pastoreita on vangittu. Monissa kaupungeissa taistellaan aktiivisesti kristinuskon leviämistä vastaan. Esimerkiksi Guangzhoun kaupungissa viranomaiset ovat luvanneet 1500,00 euron palkkion jokaiselle, joka ilmiantaa alueella toimivan kansallisen tai ulkomaalaisen lähetystyöntekijän. Lapsia houkutellaan ilmiantamaan luokkatovereitaan, jos he tietävät näiden osallistuvan uskonnolliseen toimintaan. Henanin maakunnassa, jossa kristittyjen osuus väestöstä on suurin, viranomaiset ovat julkaisseet esitteen ”Kristillisyys on suunnaton uhka Kiinan turvallisuudelle”. Koko maan laajuinen vaino on seurausta vuosina 2017 ja 2018 voimaan tulleista uskonnonvastaisista laeista.

Viereisessä kuvassa uskovat kokoontuvat ulkoilmassa palvomaan Herraa. Huomaatko, miten useilla heistä on pakattu laukku mukanaan? Tästä seurakunnasta on viimeisen puolen vuoden aikana vangittu yli 100 jäsentä ja monia on kidutettu. Laukku on valmiiksi pakattuna siksi, että vangituksi tulemisen riski on niin suuri.

Kiristyneestä vainosta huolimatta uskovat Kiinassa ovat päättäneet rohkeasti seurata Herraa Jeesusta ja kohdata ne seuraamukset, jotka siitä mahdollisesti tulevat. Tämä rohkeus ja uskollisuus Jumalaa kohtaan on myös suuren siunauksen siemen. Kiinassa arvioidaan jopa kahdeksan miljoonan ihmisen tulevan uskoon joka vuosi. Samaan aikaan Raamattujen painattaminen on hidastunut ja monilta osin pysähtynyt kokonaan. Hallitus on estänyt pääsyn useille Internet-sivustoille ja ohjelmistoihin, joiden kautta uskovat ovat päässeet käsiksi Raamatun sanaan. Tämä kaikki yhdessä alati ankarammaksi käyvän vainon kanssa on synnyttänyt Kiinaan suuren Raamatun Sanan nälänhädän. Emme tiedä, milloin mahdollisuus kylvää Kiinaan sulkeutuu. Siksi työ Raamat-tujen levittämiseksi Kiinaan on tänään tärkeämpää kuin koskaan.

 

BURMA

Yli 70 vuotta kestäneen sisällissodan runtelema Burma sijaitsee Kaakkois-Aasiassa Intian, Bangladeshin, Thaimaan, Laosin ja Kiinan naapurissa. Maassa on 131 virallisesti tunnustettua etnistä vähemmistöä. Monet näistä vähemmistöistä ottivat innokkaasti vastaan kristinuskon Iso-Britannian siirtomaavallan aikana. Tästä syystä ne kokevat ankaraa syrjintää Burman hallinnon taholta, joka pitää heitä koiria ja apinoita arvottomampina. Näitä vähemmistöjä pidetään tarkoituksellisesti köyhyydessä, heidän koulutusmahdollisuutensa evätään, eivätkä he pääse pankkien asiakkaiksi, osallistumaan yhteiskunnan kehittämiseen tai liittymään asevoimiin - jos eivät hylkää uskoaan Jeesukseen ja käänny buddhalaisuuteen. Monet pastorit ovat kertoneet, että heitä vaaditaan toimittamaan saarnansa hallituksen edustajille tutkittavaksi, jos he haluavat pitää kirkkonsa ovet avoimina.

Suuren köyhyyden takia lähes kukaan näistä vähemmistöryhmien edustajista - pastorit mukaanlukien - ei voi edes haaveilla omistavansa omaa Raamattua. Ja jos joku yksityinen, tai seurakunta yhdessä, saisi kerättyä riittävästi rahaa Raamattua varten, ei Raamattuja löydy edes suurimmista kaupungeista. Eräs pastori kertoo tilanteesta näin:

”Meillä ei ole omaa Raamattua. Kuukausiansioni on alle 10 euroa. Vaikka Raamattuja olisi jossain tarjollakin, emme pystyisi sellaista hankkimaan. Useimmilla seurakunnilla on yksi Raamattu. Siksi on niin vaikeaa kasvaa hengellisesti. Tie seurakuntaani on äärimmäisen huonokuntoista; sadekaudella mutaista velliä ja kesäaikaan kuivaa ja pölyävää. Emme ole saaneet pystyttää rukoushuonetta ja puheet pitää lähettää hallituksen virkamiehille nähtäväksi ennen kokousta. Mutta me pysymme uskollisina Jumalalle ja ylistämme Häntä!”

 

LAOS

Laos on eräs maailman köyhimmistä maista. Sen suhteellisen pieni väestö on jakaantunut jopa pariinsataan eri heimoon, vaikka virallisesti etnisiä ryhmiä tunnustetaan vain 49.

Kun yksityinen henkilö tai perhekunta vastaanottaa Herran Jeesuksen pelastajakseen, kommunistisen hallituksen ei yleensä tarvitse avoimesti vainota näitä. Sen sijaan se yllyttää kyläyhteisöä ja lähisukulaisia painostamaan uskoon tulleita luopumaan uskostaan säilyttääkseen rauhan. Tähän taipumaton uskovainen hylätään armotta kyläyhteisön ja perhepiirin ulkopuolelle.

Laosin suurissa kaupungeissa toimii valtio virallisesti tunnustama kristillinen kirkko, mutta siltä on kielletty evankeliointi, uskon harjoittaminen kirkkorakennuksen ulkopuolella, tietyistä aiheista saarnaaminen, tai kristillisen materiaalin, kuten traktaattien, Raamattujen, tai MP3-soittimien levitys.

Laosissa on kuitenkin kukoistava uskovien seurakunta Khmu- ja Hmong-heimojen parissa. Joitakin vuosia sitten suuri määrä Khmu-heimon jäseniä tuli uskoon radiotyön kautta. Khmut tulivat kosketetuksi radio-ohjelmien sanomasta, siitä, että Jeesus välittää heistä ja rakastaa heitä. Kymmenet tuhannet khmut vastaanottivat Jeesuksen pelastajakseen. Tänä päivänä Laosissa arvioidaan olevan 70 000 khmu-uskovaa. Näiden uudestisyntyneiden uskovien sydämellä on myös muiden heimojen tavoittaminen evankeliumilla. Tämä lisää entisestään alueella tarvittavien Raamattujen määrää. Kristittynä eläminen Laosissa on elämistä paineen alla ja vainottuna, mutta samalla elämää herätyksen keskellä.

 

THAIMAA

Thaimaan 68:sta miljoonasta asukkaasta n. 95% on buddhalaisia. Thaimaassa on 62 virallisesti tunnustettua etnistä vähemmistöä, joiden osuus väestöstä on yhteensä n. 5%. Nämä heimot elävät Thaimaan vuoristoisissa pohjois- ja länsiosissa, josta syystä heitä kutsutaan nimellä ”vuoristoheimot”. Maassa on myös satoja tuhansia Burman pitkään jatkuneen sisällissodan jaloista Thaimaan puolelle paenneita pakolaisia. He asuvat suurissa pakolaisleireissä köyhinä ja laiminlöytyinä.

Thaimaan uskonnonvapaustilanne on hyvä ja kristinuskon harjoittaminen on vapaata. Useimmat maan kristityistä ovat kuitenkin edellä mainittuja erittäin köyhiä vuoristoheimolaisia, jotka hädin tuskin saavat tuloja perheensä ruokkimiseen. Heillä ei ole sen paremmin varaa Raamatun hankkimiseen, kuin tarjolla olevia Raamattujakaan. Eräs alueen uskovainen kirjoittaa:

”Teen evankelioimistyötä, mutta kun ihmiset ottavat vastaan Jeesuksen, heillä ei ole Raamattua. Uskovat tällä alueella etsivät epätoivoisesti Raamattuja. Jos kuulemme huhun, että jossain kaupungissa olisi Raamattuja tarjolla, pyrimme heti pääsemään sinne. Mutta kun pääsemme perille, Raamattuja ei löydykään.”

Monesti valtioiden rajat eivät jaa tai yhdistä väestöä läheskään yhtä vahvasti, kuin heimojen etniset identiteetit. Koska Kaakkois-Aasian etniset ryhmät ovat usein hajaantuneina usean maan alueelle, vaikuttaa niiden parissa tehty työ koko ryhmään yli maiden rajojen. Thaimaan vuoristoheimon uskovalle annettu Raamattu auttaa uskovia myös Burmassa ja Laosissa - ja toisin päin.

 

VIETNAM

Valtaosa (81%) Vietanamin 97:stä miljoonasta asukkaasta harjoittaa animismia, vainajienpalvontaa tai erilaisten kansanuskojen sekoitusta. Protestanttisia kristittyjä Vietnamissa on arvioitu olevan noin 1,6 miljoonaa, joista puolet vuoristoheimolaisia. Tällä hetkellä kristinusko leviää voimakkaasti vuoristoheimolaisten keskuudessa, jossa kristittyjen määrän arvioidaan kasvavan jopa 600% vuodessa.

Kertomus siitä, miten Vietnamin Hmong-heimo tuli tuntemaan Jeesuksen, on valloittava:

”Hmong-heimolla ei ollut kirjoitettua kieltä. Heidän suullinen traditionsa kertoi, että heillä muinoin oli kirjoja ja kirjoitettu kieli, mutta heidän tekemiensä huonojen valintojen tähden kirjat ja kirjoitustaito otettiin heiltä pois. Heille oli kuitenkin annettu lupaus, että eräänä päivänä he saisivat jälleen kirjan - kirjan, joka kertoisi yhdestä ainoasta Luojajumalasta.

Tästä tarinasta tietämättömänä brittiläinen lähetystyöntekijä Samuel Pollard kehitti 1900-luvun taitteessa Hmong-heimon kielestä kirjoitetun kielen. Kun sitten Raamattu julkaistiin Hmongin kielellä, monet vastaanottivat sen luvattuna kirjana, joka kertoi Luojajumalasta. Kristinusko valtasi nopeasti alaa ja antoi heidän elämälleen merkityksen keskellä ympäröivän maailman halveksuntaa.”

Tällä hetkellä hmonginkielisille Raamatuille on varovaisimpienkin arvioiden mukaan kymmenien tuhansien kappaleiden tarve. Jumala on antanut meille länsimaisina kristittyinä ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä jotakin uskovien veljiemme ja sisartemme hyväksi Vietnamissa.

#aasia #raamattu #raamatut #lähetystyö #lähetysprojekti

bottom of page